Clean code

Pisanie czystego kodu nie jest łatwe i każdy, kto napisał trochę kodu w swoim życiu wie co mam na myśli.

Jestem obecnie na etapie lektury (a właściwie powrotu do) “Clean Code” Uncle Boba. Chciałbym wypunktować parę rzeczy, które znalazły się w książce i warto o nich pamiętać. Krótko i zwięźle:

 • niech nazwy przedstawiają intencje i komunikują do czego są przeznaczone
 • unikanie dezinformacji (np. unikanie skrótów)
  $criteria zamiast $c
  
 • nie używamy magicznych liczb
  if($counter === 12)
  
  lepiej
  if($counter === ALLOWED_ENTRIES)
  
 • nie stosujemy notacji węgierskiej
  $strFirstName
  
  lepiej:
  $firstName
  
 • nie stosujemy prefiksu lub postfiksu Interface. Interfejs jest tylko abstrakcją
  interface CsvWriterInterface
  
  lepiej:
  interface CsvWriter
  
 • to że Ty wiesz, że zmienna r znaczy coś, nie znaczy, że ktoś inny jak będzie to czytał, to będzie też to wiedział
 • nazwy klas powinny być rzeczownikami lub wyrażeniami rzeczownikowymi
  class User {}
  
 • nazwy metod powinny być czasownikami lub wyrażeniami czasownikowymi
  function login() {}
  
 • akcesory, mutatory i predykaty powinny być poprzedzone przedrostkiem get, set, is
 • będź spójny w ramach bazy kodu - np. fetch, retrieve, get do analogicznych metod w róznych klasach
 • dodaj znaczący kontekst - wiele nazw nie niesie za sobą wystarczająco treści - konieczne jest umieszczenie nazw we właściwym kontekście przez wstawienie ich w odpowiednio nazwane klasy, funkcje i przestrzenie nazw
 • nie prefiksujemy nazw ogólnoznanym terminem np. “Luksusowa Stacja Benzynowa” używamy w nazwach jako LSBCustomer
 • twórz małe funkcje max. 20-30 wierszy
 • bloki w instrukcjach if, else, while i podobnych powinny mieć po jednym wierszu i prawdopodobnie wiersze te powinny być wywołaniem funkcji; oznacza to że funkcja nie może być na tyle duża, aby zawierała zagnieżdzone struktury, dlatego poziom wcięć w funkcji nie powinien przekraczać dwóch.
 • funkcje powinny wykonywać tylko jedną operację, powinny robić to dobrze. powinny robić tylko to.
 • długa opisowa nazwa jest lepsza niż krótka enigmatyczna
 • im mniej parametrów przekazywanych do funkcji tym lepiej (najlepiej zero), może trzeba je wydzielić jako parametry klasy
 • gdy funkcja wymaga więcej niż dwóch lub trzech argumentów, najprawdopodobniej niektóre z nich powinny być umieszczone w osobnej klasie.
 • jeśli funkcja musi zmieniać stan czegokolwiek, powinna zmieniać stan własnego obiektu
 • rozdzielanie poleceń i zapytań (funkcje powinny coś wykonywać lub odpowiadać na jakieś pytanie, ale nie powinny robić tych dwóch operacji jednocześnie)
 • powinniśmy stosować wyjątki zamiast obsługi błędów
Błażej Gruszka
Błażej Gruszka
Software Engineer

Wspiera ideę Software Craftsmanship, kocha open-source, dumny tata

comments powered by Disqus